Adana Büyükşehir Belediyesi ‘nin 10.02.2017 tarih 41-42  sayılı, 14.02.2017 tarih 51-57  sayılı meclis kararlarının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilanıdır.

Konu: Nazım İmar Planları

            Nazım İmar Plan Değişiklikleri

……………………………………………………………………………………………………………………….

41 sayılı karar için tıklayınız.

42 sayılı karar için tıklayınız.

51 sayılı karar için tıklayınız.

57 sayılı karar için tıklayınız.