Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
Sosyal Medya Resmi Hesapları Fotoğraf Kampanyası Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti
Duyurular
HAZ
12
2013
24-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45-Meclis Kararları ve Plan Paftaları
14.02.2013 Tarih ve 33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45 Sayılı Meclis Kararları ve 13.02.2013 Tarihl ve 24 Sayılı Meclis Kararları ve plan paftaları.
 
HAZ
11
2013
ADANA BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ İLANIDIR
26.04.2013 tarihinde seçilen Adana Büyükşehir Kent Konseyi Yönetmelik ve yönergeler düzenleme komisyonu 03.06.2013 tarihli inceleme raporu 07.06.2013 tarihli yürütme kurulu toplantısında görüşülmüştür.
 
HAZ
03
2013
Yüreğir Otogarda bulunan 50 adet dükkanın İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize ait Yüreğir Otogarda bulunan 50 adet dükkanın 28/05/2013 tarihinde ihalesi yapılmış; ancak isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı yasa uyarınca 15 gün içerisinde pazarlıkla ihalesine, pazarlığın 05.06.2013 Çarşamba günü saat 13:00 da yapılmasına karar verilmiştir.
 
HAZ
03
2013
Yüreğir Halde bulunan 44 adet dükkanın ihalesi
Mülkiyeti Belediyemize ait Yüreğir Halde bulunan 44 adet dükkanın 29/05/2013 tarihinde ihalesi yapılmış; ancak isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı yasa uyarınca 15 gün içerisinde pazarlıkla ihalesine, pazarlığın 05.06.2013 Çarşamba günü saat 13:30 da yapılmasına karar verilmiştir.
 
MAY
30
2013
Yüzme Havuzları Kiraya Verilme İhalesi Hakkında
Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin Muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, miktarı Muhammen Bedeli, Geçici teminatı yazılı yüzme havuzlarıaçık teklif arttırma usulü ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
 
MAY
29
2013
108-110-115-119-120-124 Sayılı Meclis Kararları ve plan paftaları
Adana Büyükşehir Belediyesinin 14.05.2013 tarih 108-110 sayılı, 15.05.2013 tarih 115, 16.05.2013 tarih 119-120 ve 17.05.2013 124 sayılı Meclis Kararları
 
MAY
21
2013
Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı Yüreğir Hali içerisinde bulunan İş yerleri 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
21.05.2013 - 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin Yüreğir İlçesi, Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı Yüreğir Hali içerisinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, miktarı Muhammen Bedeli, Geçici teminatı yazılı İş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir. 2- İhale 29.05.2013 Çarşamba günü saat 10.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda 1 nolu dükkândan başlayarak sırasıyla yapılacaktır.
 
MAY
21
2013
Yüreğir Otogar içerisinde bulunan İş yerleri ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
21.05.2013 - Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin Yüreğir İlçesi, Akıncılar Mahallesi Kozan Bulvarı Yüreğir Otogar içerisinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, miktarı Muhammen Bedeli, Geçici teminatı yazılı İş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
 
MAY
21
2013
Yüzme havuzları açık teklif arttırma usulü ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin Muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, miktarı Muhammen Bedeli, Geçici teminatı yazılı yüzme havuzları 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
 
MAY
14
2013
T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLİŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.
 
NIS
25
2013
Meclis Kararları ve Plan paftaları 25.04.2013
09.04.2013 tarih ve 72-73-74-75-76-77-78-79 sayılı, 11.04.2013 tarih ve 84-85-86-87-88 sayılı ve 12.04.2013 tarih ve 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-103 Meclis kararları
 
NIS
25
2013
Fatih Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan Sınırlarının Genişletilmesi
Fatih Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan Sınırlarının Genişletilmesi
 
NIS
24
2013
"ADANA'NIN RENKLERİ" PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ
Adana Büyükşehir Belediyesinin Çukurova Kalkınma Ajansı 2011 yılı Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı kapsamında TR62-11-02/007 sözleşme numarası ile yürüttüğü “ADANA’NIN RENKLERİ” projesinin açılış töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.
 
NIS
24
2013
SEMİNERE DAVET
Çukurova üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Hakkı ÇİFTÇİ’nin vereceği “KENTLİLİK KÜLTÜRÜ” Konulu seminere tüm halkımız davetlidir.
 
NIS
05
2013
Nazım İmar Planı 14.04.2013
İlimiz, Seyhan Nehri Batısı ile D-400 Karayolu Kuzeyinde yeralan bölgeye ait hazırlanan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 Tarih ve 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 sayılı kararları ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kesinleşmiştir.
 
NIS
05
2013
Meclis Kararları ve plan paftaları 14.03.2013
14.03.2013 tarih ve 57-58-59-60-61-62-63-64-65 sayılı meclis kararları ve eki plan paftaları
 
NIS
05
2013
ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 10.09.2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 30 yıllığına restorasyon karşılığı kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.
 
NIS
05
2013
Traktör Satışı (TİGEM)
İşletmemizde 2. El kullanılabilir 10 adet traktör ihalesi 10/04/2013 günü saat 14.00’de Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda partiler halinde açık arttırma usulü ile işletmemizde yapılacaktır.
 
MART
27
2013
Uygulama İmar Planı Değişikliği - Zeytinli Mahallesi 8849 ada 3 parsel ve 8850 ada 3 parsel
Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2013 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ile ret edilen İlimiz Seyhan İlçesi, Zeytinli Mahallesi 8849 ada 3 parsel ve 8850 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yol terkini verilerek kabulüne ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. 26.03.2013
 
MART
27
2013
Nazım İmar Planı ve Harita - Çukurova İlçesi Salbaş Mevkii 636 parsel
Çukurova İlçesi Salbaş Mevkii 636 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. 26.03.2013
 
MART
27
2013
Nazım İmar Planı ve Harita - Yakapınar Mahallesi 887-1403-1408 nolu
Adana İli Yüreğir İlçesi Yakapınar Mahallesi 887-1403-1408 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
MART
27
2013
Uygulama İmar Planı ve Harita Gürsel paşa Mahallesi 10671 ve 10672 nolu
Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi 10671 ve 10672 nolu adalarda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 5 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
MART
26
2013
Yüzme Havuzlarının Kiraya Verilmesi
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrimizin Muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda cinsi, adresi, miktarı Muhammen Bedeli, Geçici teminatı yazılı yüzme havuzları 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 1(bir) yıl müddetle kiraya verilecektir.
 
MART
05
2013
13.02.2013 Meclis Kararları ve plan paftaları
13.02.2013 Tarih 20-21-23-25-27-29-31 Sayılı Meclis Kararları ve Plan paftaları.
 
SUB
26
2013
PARKOMAT İHALESİ SZD’NİN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI İMAR İNŞAAT AŞ’NİN 542 ARAÇLIK PARKOMAT İHALESİNİ SZD DANIŞMANLIK FİRMASI KAZANDI…
 
SUB
14
2013
ARSA SATIŞ İLANI
1-Mülkiyeti Şirketimize ait, Adana İli, Çukurova İlçesinde bulunan, aşağıda, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Alanı, İmar Durumu ve Muhammen Bedeli belirtilen taşınmazlar, Kapalı Teklif Alma ve Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.
 
SUB
08
2013
542 ADET ARAÇ PARK YERİ KİRALANMASI (PARKOMAT)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 tarih ve 236 sayılı kararıyla şirketimize tahsis edilmiş olan 542 Adet araç park yerinin kiralama yoluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile yapılması İhalesidir.
 
SUB
04
2013
Adana İli Yüreğir İlçesi Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 1719 ada 298 nolu parsel ile ilgili
Özel Sağlık Tesis Alanının “Özel” ibaresinin kaldırılarak “Sağlık Tesis Alanı” olarak tadilen onaylanmasına ait teklif
 
SUB
04
2013
Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 1024 ada 55-, ..-91 parseller ve 1025 ada 39-...-66 parsellerde - uygulama imar planı
Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 1024 ada 55-, ..-91 parseller ve 1025 ada 39-...-66 parsellerde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 37 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki Sanayi ve Küçük Sanayi Alanı ve Dini Tesis Alanı uygulama planındaki Dini Tesis Alanının 2500 m 2"den az olmayacak şekliyle ve Dini Tesis Alanının kuzeyinin de yeterli miktarda Otopark Alanı olarak düzenlenmesine ait teklifin tadilen kabulüne ait komisyon raporunun aynen kabulüne ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
SUB
04
2013
Adana ili Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 1104-1105-1106 ve 1107 adaardaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğine ait komisyon raporunun aynen kabulüne ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 18 01 2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
 
Sayfa [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Ana Sayfa | Sık Sorulan Sorular | Telefon ve Adresimiz | WebMail | English
ASKİ | Adana İmar İnşaat | Altın Koza A.Ş. | BELDETAŞ A.Ş. | Ulaşım A.Ş. | ÇUFAŞ
Mobil Arayüz - Online Kişi: 1475, Ziyaretçi Sayısı: 30.931, Toplam Ziyaretçi 57.568.091

Basın FTP