İhale Kayıt No:

2017/186886

İhalenin Yapılacağı Tarih:

22/05/2017

İhale Adı:

Üretim Destekli Sarf Malzemesi Mal Alımı İşi

İhale Konusu:

İhale Saati: 10:00 , İhalenin Usulü/ Türü : Açık İhale (19. Madde) / Mal Alımı