İhale Kayıt No:

İhalenin Yapılacağı Tarih:

22/03/2017

İhale Adı:

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait olan 36 (otuzaltı) adet taşınmazın kiralama ihalesi ilanı

İhale Konusu:

İhale Saati: 14:00 , İhalenin Usulü/ Türü : Açık İhale / Açık Teklif Usulü, İhale Yeri : Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 9. Kat, Encümen salonuYetki ve sorumluluğu Belediyemize ait olan 36 (otuzaltı) adet taşınmazın 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca ilanıdır.

İlan detayları için tıklayınız.