SORU Alt yapı ve kanalizasyonla ilgili sorunlarımızı nereye bildirmeliyiz?
CEVAP Alt yapı ve kanalizasyonla ilgili sorunların doğrudan bildirim mercii, ilgili alt yapı kuruluşudur.
5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine istinaden, alt yapı
ile ilgili sorunların direk çözüm mercii alt yapı tesis türüne göre:
İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ASKİ
Elektrik TEDAŞ
Doğalgaz AKSAGAZ
Telefon İnternet vb TÜRK TELEKOM
TURKSAT
SUPERONLINE

olup,
alt yapı ile ilgili yatırım koordinasyonu ve ruhsatlandırma işleri
Adana Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü yetkisindedir.

SORU Sokakların asfaltlanması Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında mıdır?
CEVAP Sokakların
asfaltlanması Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında değildir.
Ancak; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi (g)
fıkrasına istinaden; meydan, bulvar, cadde ve ana yolların
asfaltlanması Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olup diğer
sokakların asfaltlanması ilgili ilçe belediyesi sorumluluğundadır.
SORU Çöplerin toplanması Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında mıdır?
CEVAP Çöplerin toplanmasından İlçe Belediyeler sorumludur.  Büyükşehir Belediyesi ise çöplerin nihai bertarafından sorumludur.
SORU Cadde ve sokaklarda kullanılan aydınlatma lambaları Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında mıdır?
CEVAP Cadde ve sokaklarda kullanılan aydınlatma lambaları Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında değildir.
Enerji
piyasası Düzenleme Kurumundan 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Aydınlatma Yönetmeliğinin
4.maddesinin (1) fıkrası gereği, elektrik dağıtım şirketi kamunun genel
kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokak aydınlatmasından ve
bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve
işletilmesinden sorumludur.
SORU Adana
Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğünün tahsil ettiği vergiler
hangileridir? Arsa ve emlak vergileri hangi belediyenin
sorumluluğundadır?
CEVAP Adana Büyükşehir
Belediyemizin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollardaki
ilan ve reklâm vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi,
elektrik tüketim vergisi, işgal harcı, harcamalara katılma payı,
tellâliye harcı, muayene ruhsat ve rapor harcı, iş yeri açma izin
harcı, tatil günleri çalışma ruhsatı harcı Büyükşehir Belediyemiz Gelir
Şube Müdürlüğümüzce tahsil edilen vergi ve harçlar  olup; bina, arsa ve
arazi vergilerinin mükelleflerin bağlı bulundukları ilçe belediyelerine
yatırılması gerekmektedir.
SORU Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek hangi belediyenin görevidir?
CEVAP Her çeşit toptancı
hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
bunları ruhsatlandırmak ve denetlemek Adana Büyükşehir Belediyesinin;
semt pazarlarını yapmak, yaptırmak veya işlettirmek, ruhsatlandırmak ve
denetlemek ise İlçe Belediyelerinin görevidir.
SORU Adana Büyükşehir Belediyesi’ne staj başvurusu nasıl yapılır?
CEVAP 3308 sayılı Çıraklık
ve Meslek Eğitimi Kanunu gereği, Meslek Lisesi öğrencilerine beceri
eğitimi yaptırma zorunluluğu nedeniyle Valilik Makamı İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından kurumumuza gönderilen staj kontenjan listesine
göre staj yaptırılır. Başvuru için dilekçe, okul yazısı ve SGK giriş
belgesi gerekmektedir.
Yükseköğrenim öğrencileri ise ücretsiz staj için dilekçe ile kurumumuza başvuruda bulunabilirler.
SORU Adana Büyükşehir Belediyesi’ne tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır?
CEVAP Başvuru Özürlüler
Şube Müdürlüğü’ne, nüfus cüzdan fotokopisi(T.C. Kimlik Nolu), özürlü
kimlik kartı, özürlü raporu veya tekerlekli sandalye kullanabilir
doktor raporu ve ikametgah ile yapılabilmektedir
SORU Adana
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgeler ile ilgili istek,
öneri ve şikayetlerimizi yetkililere hangi kanallardan iletebiliriz?
CEVAP Belediyemize istek
öneri ve şikayetlerinizi, adana@adana.bel.tr adreslerine e-posta
yollayarak, web sitemizdeki “İstek ve Şikayetleriniz” linkindeki formu
ya da “Bilgi Edinme Formu” linkindeki formu eksiksiz doldurarak; (455 35 00 – 455 37 00) nolu telefonlardan
ya da şahsen Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimimize müracaat
ederek iletebilirsiniz.
SORU
Hava kirliliğinin önlenmesi için Belediyenin yaptığı faaliyetler nelerdir? Belediye kömür kalitesi ile ilgili olarak ne tip faaliyetler yapmaktadır?
CEVAP
Yakıt satıcılarının sattığı kömürlerin MÇK da belirtilen şartlara uygun olup olmadığını Çevre Koruma Şube Müdürlüğüyle birlikte Zabıta Daire Başkanlığı elemanları beraber denetlemektedir. Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğümüze Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili gelen şikayetler doğrultusunda denetim yapılmakta olup, gereğinin yapılması hususunda  İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmektedir. Denetimlerimizde baca filtre sistemi, kazan ve kömür denetimi yapılmaktadır.
SORU Kağıt- karton- plastik vb. geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını nereye vermeliyiz? 
CEVAP
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Büyükşehir Belediyelerini koordinatör olarak nitelendirdiğinden dolayı, ilgili ilçe belediyelere verilen görev ve sorumluluklar artmıştır. Ambalaj atıklarının kaynaktan toplanması İlçe Belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla talep olması durumunda ilçe belediyelerinin Temizlik İşleri Müdürlükleri ile görüşmek gerekmektedir.
SORU İşletmemiz/okulumuz/işyerimizde biriktirdiğimiz atık pilleri nereye verebiliriz?
CEVAP
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bilgi vermeniz halinde biriktirdiğiniz atık piller adresinizden alınarak TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) Derneği’ne gönderilmesi sağlanmaktadır. Müdürlük irtibat numarası : 0322 355 63 02
SORU Tıbbi Atıkların toplanması, taşınması konusunda hangi birime başvurabilirim?
CEVAP
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması  için Büyükşehir  Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. Toplama, taşım işini, bertaraf işini Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirmektedir.
SORU Evimizde kızartmalık yağ oluştu. Lavaboya dökmek istemiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?
CEVAP
Evlerinizde oluşan kızartmalık bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi sonucu kanalizasyon sistemi, akarsular, göller, denizler ve içme suları zarar görmektedir. Kızartmalık yağlar tekrar tekrar kullanıldığında kanserojen hale gelmektedir. Bu nedenle en fazla 3 defa kullandığınız bitkisel atık yağınızı sızdırmayan bir kapta biriktirerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeniz halinde lisanslı firma aracılığı ile alınması sağlanacaktır.
SORU Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Bertarafı için Hangi Birime Başvurabilirim?
CEVAP
Hafriyat atıklarının depolanabileceği yasal döküm alanı Sarıçam ilçesi ile Çukurova ilçesinde bulunmaktadır. İlçe belediyelerinden alınan yazı ile hafriyat döküm alanından alınan tutanakla birlikte Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir, müdürlüğümüze ödeme yapıldıktan sonra çıkan üst yazıyla birlikte ilçe belediyesinden temel üstü ruhsatı çıkartabilirler.
2011 Yılı İçin Geçerli Olan Bedeller

Küçük araç ve kamyonetler 15 TL
Tek Dingil Araçlar 30 TL
Çift Dingil Araçlar 75 TL
Üç Dingil Araçlar 100 TL
SORU
İlaçlama işi ile büyükşehir belediyesinin ilgilendiğini duydum. Acaba kemirgenlerle ilgili  olarak mücadeleniz var mı?
CEVAP
Adana büyükşehir belediyesi olarak yaptığımız mücadele kapsamında sivrisinek-karasinek-hamamböceği vb. haşereler yer almaktadır. Kemirgenlerle ilgili bir çalışmamız bulunmamaktadır.
SORU
Almış olduğum bir teknem var.  Teknemin kaydı ile ilgili evraklar hakkında bana yardımcı olur musunuz?  Bu tekneyi kullanmak için bir belgeye ihtiyaç var mı?
CEVAP
Adana Büyükşehir belediyesi mücavir alanı içerisinde yer alan göller ve akarsular büyükşehir belediyesine aittir. Bu iç sular için Adana Büyükşehir Belediyesi Liman Başkanlığı olarak  yetkilidir. Bu nedenle gerekli evraklar dahilinde yeni teknenizin Bağlama Kütüğüne Kaydı gerçekleştirebiliriz. Kaydı yapılan tekne ruhsatlarının  yıllık vize işlemleri  tarafımızca yapılmaktadır. Aynı zamanda iç su araçları kullanım belgesi için yılda 2 defa sınav açmaktayız. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi için (322 – 455 35 67) numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
Bağlama Kütüğü Kaydı Evrakları
Gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilmesi için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 • Talep dilekçesi
 • Talep sahibi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişilik ise vergi numarası
 • Yabancılar için pasaport bilgileri,
 • Hak sahibi olduğuna ilişkin belge ( Tekne ve Motor faturası)
 • Tekneye ait ön, yan ve arka resimleri
 • Tonilato ve ölçüm belgesi
 • Başvurunun yapıldığı tarihe göre tekneleri 5 m’den büyük olanlar için tekne harcı makbuzu
 • Gemilerin teknik durumları, denetimleri ve belgelendirilmelerine ilişkin mevzuat ile vatandaşlık, gemi sicili, dış ticaret ve gümrük ve bağlama kütüğü ile ilişkilendirilecek diğer mevzuat hükümlerine göre istenilecek diğer belgeler İdare tarafından beli rlenir ve İdarenin web sayfasında ilan edilir.

İç Su Araçları Kullanım Belgesi Evrakları
1) (Değişik fıkra: 21/10/2008- 27031 S.R.G Yön/4.mad.) İç su aracı sürücü yeterlik belgesi almak isteyenler, 18 yaşını doldurmuş, en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak kaydıyla bize, bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir.

 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Öğrenim belgesi örneği,
 • Sağlık raporu,
 • 8 adet fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekir.

2) İç su aracı yeterlilik belgesi, on yıl geçerli olup bu sürenin bitiminde yenilenir.

SORU Cenaze defin ücreti ne kadardır, cenazelerde çadırları nereden temin edebiliriz?
CEVAP
2011 Yılı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Ücret Tarifesine göre:

Ölü Doğumlarda 17 TL
0-12 Yaş Arası 30 TL
12 Yaş Üzeri 55 TL
Yıkama Ücreti 55 TL
Morg Bedeli Her Gün İçin 40 TL
Mezar Bedeli (Mezar yeri varsa mezar ücreti alınmaz.) 55 TL
Mezar Yeri m2 Fiyatları (4,5 – 9 – 13,5 – 18 – 22,5 – 27 m2’den alınabilmektedir.) m2’si 290 TL

 

Cenazelerde kullanmak üzere talep edilen çadır hizmetini bağlı olduğunuz İlçe Belediyesindenden temin edebilirsiniz.

SORU İşletmemde kızartmalık bitkisel atık yağ oluştu, nereye verebilirim?
CEVAP
Atık yağ üreticisi işletmeler Bitkisel Atık Yağ Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; bakanlığın bitkisel atık yağ konusunda lisans vermiş olduğu firmalardan biri ile sözleşme yapmalıdırlar. Bu sözleşme kapsamında bidon temini ve atık yağların toplanması işlemleri firma tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Detaylı bilgi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. Müdürlük irtibat numarası : 0322 355 63 02
SORU Atık pi kutularını nereden temin edebilirim?
CEVAP
Atık pillerinizi biriktirmek için, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek kutu talebinde bulunabilirsiniz. Müdürlük irtibat numarası : 0322 355 63 02
SORU
Evimde / İşterimde atıl duruma gelen elektrikli ve elektronik eşyalarım var, ne yapabilirim?
CEVAP
Atıl duruma gelmiş olan elektrikli ve elektronik eşyalarınız için (büyük ve küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon asyönanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, tıbbi cihazlar, oyuncak, eğlence ve spor ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. Müdürlük irtibat numarası : 0322 355 63 02