2018 yılı ek ücret tarifesi için tıklayınız
2018 yılı harç tarifesi için tıklayınız
2018 yılı içindekiler için tıklayınız
2018 yılı ücret tarifesi için tıklayınız
2017 Mali Yılı Ücret Tarifesi Ek Talebi için tıklayınız.
2016 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi için tıklayınız
2015 yılı harç tarifesi için tıklayınız
2015 yılı içindekiler için tıklayınız
2015 yılı ücret tarifesi için tıklayınız

Gündüz Çocuk Bakımevi Ücret Tarifesini Görmek için tıklayınız

İlan ve Reklam Vergisi İçin Belediye Gelirleri Genel Tebli Seri No 45 e İstinaden 2013 Ücret Tarifesi Uygulanması Gerekmektedir. Görmek için tıklayınız

2017 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi için tıklayınız.