Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve buna bağlı olarak çıkartılan Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince Gündem Görüşmesi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve buna bağlı olarak çıkartılan Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince 16 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi 9.kat meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılımları ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM:

1- Büyükşehir Belediyesi Meclis Kâtipleri seçimine ait teklif

2- Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili seçimine ait teklif

3- Encümen üyeleri Seçimine ait teklif

4- İhtisas Komisyonları üyeleri Seçimine ait teklif

5- Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu

6- Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu