İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

 

Cumhurbaşkanlığı’nın 16.04.2019 tarih ve  939  Sayılı Kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanıdır.

 

939 Sayılı Kararı İndirmek İçin Tıklayınız.