Adana Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Sayfası

19.03.2019 tarih ve 35655434-755.02.01-17002 sayılı Olur’u ‘’Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış İşi” İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine uygun olarak 17.04.2019 tarihinde saat 14:00 ‘de Encümen Salonunda yapılması gerekirken Encümen Üyelerinin salt çoğunluğu sağlanamamış ve gündeme alınamamıştır. ‘’Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış İşi” İhalesi 24.04.2019 tarihinde saat 14:00′ de yapılacaktır.

İhale Adı

Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış İşi (YENİ)

İhale No

İhale Tarihi

24/04/2019

İhale Konusu

İhale Saati: Saat : 14:00 | İhalenin Usulü/Türü: Kapalı Teklif Usulü (35/a .Madde) / Toptan Satış İşi

Yukarı