Adana Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Sayfası

19.03.2019 tarih ve 35655434-755.02.01-17002 sayılı Olur’u ‘’Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış İşi” İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine uygun olarak 24.04.2019 tarihinde saat 14:00 ‘de Encümen Salonunda gerçekleşmiş ancak Encümence hadde layık görülmediğinden ,rekabetin artırılması için 2886 sayılı yasa uyarınca ‘’Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış İşi” İhalesi 30.04.2019 tarihinde saat 14:00′ de yapılmasına karar verilmiştir..

İhale Adı

Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satış İşi (YENİ)

İhale No

2019/22922

İhale Tarihi

30/04/2019

İhale Konusu

İhale Saati: Saat : 14:00 | İhalenin Usulü/Türü: Kapalı Teklif Usulü (35/a .Madde) / Toptan Satış İşi

Yukarı