Adana Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Sayfası

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait olan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen İki (2) adet taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 06.03.2019 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale Adı

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait olan İki (2) adet taşınmazın Kiralama İhalesi

İhale No

İhale Tarihi

15/03/2019

İhale Konusu

İhale Saati: Saat : 14:00 | İhalenin Usulü/Türü: Açık İhale (45.Madde) / Kiralama | Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu 9. Kat

Yukarı