Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
Sosyal Medya Resmi Hesapları Fotoğraf Kampanyası Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti
Zabıta Hizmetleri

ZABITA HİZMETLERİ

Belediyemiz zabıta hizmetleri 69 personel ile Merkez Karakolu. Merkez Otogar Karakolu Yüreğir Otogar Karakolu ve Vedat Dalokay Hal Kompleksi Karakollarında 3 vardiya halinde yürütülmektedir. Ayrıca sürekli denetim yapan mobil ekipler görev yapmaktadır.

 

Stratejik Alan 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK

 

STRATEJİK AMAÇ

Kent yaşamını düzenleyen kural ve yaptırımları halkın yararına ve objektif kriterler çerçevesinde tesis ederek vatandaşlarımızın kendilerini huzur ve güven içinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamaları yapmak, toplumun mutluluğunu, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, ihtiyaç halinde kısa sürede uygulamaya geçirilebilecek çözümler üreterek, etkili ve sürekliliği olan bir organizasyonu geliştirmektir.

 

HEDEF 1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluşturmak.

 

Faaliyet 1.1. Zabıta teşkilatımız her gün 24 saat esasına göre görev yapan periyodik denetim ve takip hizmetlerini aksatmadan sürdüren, şikayet konularında acilen müdahale edebilen, etkili, adaletli ve dinamik yapıya kavuşturulacaktır. 2007 yılından itibaren kademeli olarak araç ve personel sayısı artırılarak dönem sonunda ülke standardlarına uygun hale getirilecektir.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Fen İşleri Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.2. Belediyemiz zabıta müdürlüğünün önderliğinde İlçe ve İlk Kademe Belediyesi zabıta teşkilatları ile ayda bir kez koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve ortak kararlar alınarak şehir bütünlüğü içerisinde etkili uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

Faaliyet 1.3. Vatandaşlarımızın yasal mevzuat ve belediyemizce alınan kararlara uygun davranmalarını sağlamak ve katkılarını elde etmek amacıyla yazılı, şifahi ve görsel etkinlikler programlanarak uygulanacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.4. Sabit işyeri olan esnafın kamuya ait kaldırım ve alanları işgal etmeleri engellenecek ve buna aykırı hareket edenler için (Belediyeden izin alınanlar dışında) ödün verilmeden yaptırımlar uygulanacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.5. Seyyar esnafın şehrin estetiğini bozmayacak bir şekilde belli disiplin ve kurallar çerçevesinde kayıt altına alınarak faaliyet göstermeleri için İlçe ve Belde Belediyeleri de yönlendirilerek kalıcı çözümler üretilecektir.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.6. Zabıta denetimleri ile cezai uygulamalar yanında teşvik edici ve ödüllendirmeye yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.7. Zabıta personelinin her alanda belediyemizi temsil ettiği düşüncesiyle kıyafet ve davranış açısından örnek kamu görevlileri haline getirilmesi sağlanacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.8. Çevre ve görüntü kirlenmesine yol açan bez afiş, pano, tabela gibi tanıtım elemanlarının uygun hale getirilmesi sağlanarak uymayanlar için yasal işlemler yapılacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 1.9. Belediyemizin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarla (Hal, Otogar vs.) ilgili olarak belediyemiz gelirlerini arttırmak için yeni denetim ekipleri 2011 yılına kadar kurulacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

HEDEF 2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan işyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek.

 

Faaliyet 2.1. Sorumluluğumuz altındaki işyerlerinin ruhsat haritaları 2007 yılı sonuna kadar çıkarılacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 2.2. Sorumluluk bölgemizdeki işyerlerinin her yıl en az iki kez mobil bir ekip tarafından denetlenmesi için programlar yapılacak ve uygulanacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

 

Faaliyet 2.3. Ruhsat almak için başvuran vatandaşlarımızın her hangi bir eksiğinin bulunmaması halinde yönetmeliklerde belirlenen asgari süre içerisinde ruhsat işlemleri tamamlanması için teknolojik altyapı oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim : Zabıta Daire Başkanlığı

İlgili Birim : Zabıta Daire Başkanlığı