×

Raporlar

Bütçe Taşınır Mal Ücret Tarifesi Mali Yılı Bütçesi Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayıştay Raporu Yıllık Faaliyet Raporları 153 Çağrı Merkezi Faaliyet Raporları

Planlar

Performans Programları Stratejik Planı Uyum Eylem Planı

FTP

Basın FTP İK FTP Strateji FTP


ETKİNLİKLER
Etkinlik Tarihi : 23/11/2022
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

23 Kasım - 09:30

Belemedik Doğa Gezisi (IOM)


25 Kasım - 10:00

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile İlgili Basın Açıklaması 

Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Önü


25 Kasım - 13:00

Şiddete Karşı Sen de Yaz Panosu İnönü Parkı 


26 Kasım - 11:00

Adana'da Öldürülen Kadınların Anısına Fidan Dikimi 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ormanı 

(Saat 10:00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden araç kalkacaktır)  -(Sadece Kadınlar)


29 Kasım - 10:00

Çadırda Yaşayan Tarım İşçisi Kadınları Ziyaret (IOM)


30 Kasım - 10:00

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

Galeria Migros Toplantı Salonu 


3 Aralık - 13:30

Gözlerimi de Al - Film Gösterimi- ABB Tiyatro Salonu 


6 Aralık - 13:30

Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi Eğitimi 

ABB Tiyatro Salonu


Kasım - Aralık 

Erkeklerin ve Oğlan Çocuklarının Cinsiyet Eşitliğine Katılımı

Online (Belediye Personeline Yönelik) UN WOMEN 

DUYURULAR
25/11/2022
Seyhan İlçesi Cemalpaşa-Kurtuluş Mahallesi 32 Nolu(Gar Alanı) Köke Dönüşlü İmar Uygulaması

 İlimiz Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan 4436 ada 47 parsel ve 4442 ada 4 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alan olan ve Seyhan İlçe Belediye Encümeninin 18.10.2006 tarih ve 2693 sayılı Kararı ile yapılan 32 nolu (Gar Alanı) İmar Düzenlemesi, Adana 2. İdare mahkemesinin…

Bizim en büyük sermayemiz insanların güveni.
Onu yıkamayız.

ZEYDAN KARALARADANA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI