Sinek ve Haşere Mücadele Çalışmaları

Adana 2.İdare Mahkemesi kararına istinaden Vektörle mücadele hizmeti Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğuna verilmiştir. Bu kapsamda, 20 Şubat 2010 tarihi itibariyle açık sucul alanlar, az kirli sular ve vejetasyonlu (bitki örtülü) sularda larva mücadelesi, 15 Mayıs 2010 tarihi itibariyle de uçkun mücadelesi yapılmıştır.03 Şubat 2012 tarihinde  larva mücadelesi,01 Mayıs 2012 tarihi itibariyle de uçkun mücadelesi çalışmaları başlatılmış ve  sezon başarıyla tamamlanmıştır. Adana metropolünde 2012 yılında 5 merkez ilçe kapsamındaki  252  mahalle, 61 orman köyü de çalışma programı içerisindedir. Bu çalışma programında  personel ve ekipman olarak; 98 İlaçlama Personeli, 40 Araç, 8 Adet MistBlower,  4 adet sırt Atomizörü, 3 Kanal Sisleme Cihazı ve 50 adet sırt pompası, Larva mücadelesi için 9.500 lt Larva ilacı, Uçkun Mücadelesi için ise 15.000 lt Uçkun İlacı  kullanılmıştır.

Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı vektörle mücadele ekipleri;  kapalı ve açık alanlarda her mevsim belirli bir program dahilinde okul, hastane, öğrenci yurtları, askeri kışla, dispanser vb. gibi tüm resmi kurumlarda resmi talepler doğrultusunda vektörlere karşı mücadele yapmaktadır.

Aynı zamanda haşerelerin üreme alanları tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Periyodik olarak logarlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, göl ve göletler ilaçlanmaktadır.

Halk sağlığı ilke edinilerek vektörle mücadele çalışmalarını yürütmekteyiz

MÜCADELE ETTİĞİMİZ ZARARLILAR

  • Sivrisinek
  • Karasinek
  • Tatarcık
  • Hamamböcekleri
  • Kene vb. haşereler.

VEKTÖR  NEDİR?
Herhangi bir bulaşıcı hastalık etmenini taşıyan ve hastalığın bulaşmasını aracılık eden canlılara vektör denir. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı  vektörlerle mücadele etmektir.
Yukarıda saydığımız haşerelerden sivrisinekler bulaşıcı hastalıkları aracılık eden canlılar arasında biyolojik potansiyelleri en yüksek olanıdır. İnsanlarla birlikte sıcak ve soğuk bir çok hayvanlardan kan emmeleri, kutuplar hariç dünyanın her yerinde yaşamaları, çok sayıda döl vermeleri, adaptasyon yetenekleri, çok sayıda salgın hastalığın etkenini taşıması vb. nedenlerden dolayı kan emen haşereler içerisinde sağlık ve ekonomik yönden en önemli yeri işgal etmektedir.
Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı  Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü bu nedenle sivrisinek mücadelesine önem vermektedir.

SİVRİSİNEK İLE MÜCADELE

  • Sivrisinek kontrol uygulamalarında direk olarak görev yapan personel eğitilmektedir.
  • Halk desteği sağlanmaktadır. Metropol alan içerisinde bir çok vatandaşımız sivrisinek şikayetini adres bazında bildirerek kaynağının bulunmasına yardımcı olmaktadır.
  • Sivrisinek potansiyel üreme ve yaşam alanları ekiplerimizce tesbiti yapılmaktadır. Her bölgenin üreme alanları kayıtlarımızda mevcuttur. Metropol alanlardaki sivrisinek üreme alanları ekiplerimiz tarafından bilinmekte ve rutin olarak ilaçlanmaktadır.
  • Çevre düzenlenmesi, larva üreme alanlarının drenaj kanalları açılması, çukurların doldurulması, birikinti ve bataklıkların kurutulması sucul bitkilerin temizlenmesi vb. gibi düzenlemeler yıl boyunca gerekli birimlere bildirilerek yapılmaktadır.
  • Kimyasal ilaçlarla larva ve ergin sivrisinek mücadelesinde aktif olarak kullanılmaktadır.

KARASİNEKLE MÜCADELE
Büyükşehir Belediyesi Karasinekle mücadelede yine halk sağlığıında önem taşıyan bir çok hastalığın yayılmasına önemli rolü olduğu için dikkatle izlemekte ve tedbirler almaktadır.
Karasinek üreme ve beslenme yerlerinin ortadan kaldırılması için önlem alınmaktadır.
Biyolojik ve kimyasal kökenli ilaçlarla ergin ve larva mücadelesi sicaklığın 15 C derecenin üstüne çıktığı dönemlerde periyodik olarak yapılmaktadır. Metropol alandaki tüm çöp bidonları, arıtmalar, çöp döküm sahaları, hayvan damları program dahilinde ilaçlanmaktadır.

HAMAMBÖCEĞİ İLE MÜCADELE
Özellikle PTT ve Kanal kapaklarından kanallarda kimyasal ilaçlarla ergin hamamböceği mücadelesi yapılmaktadır. Özellikle bu işlemler yumurta bırakmadan önce yapılmaktadır.