Mezarlık Defin İşlemleri

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ

Asri Mezarlığı Birimi ve Müdüriyet : (0322) 321 57 97
Akkapı Mezarlığı Birimi:(0322) 361 04 24
Buruk Mezarlığı Birimi:(0322) 341 20 22
Kabasakal Mezarlığı Birimi:(0322) 256 22 99
Küçükoba Mezarlığı Birimi :  
Cenaze Çadır İşleri : (0322) 324 34 01
Cenaze Nakil Aracı : (0322) 324 34 03
Cenaze Otobüs : (0322) 324 34 02

 

CENAZE DEFİN RESMİ İŞLEMLERİ
Bir yakınınız vefat ettiğinde bağlı bulunduğunuz belediyeye defin işlemleri için müracaat ederken pek fazla bir evraka gerek yoktur. Ölen kişinin nüfus cüzdanın ibraz edilmesi yeterlidir. Tüm işlemlerde düzenlenen belgelerden birer nüsha cenaze sahibine verilir.
Nüfus cüzdanının yanında, ölen kişinin daha önce geçirmiş olduğu hastalıkları gösteren belgeler, raporlar ve varsa ilaçlarının getirilmesi ölüm sebebinin belirlenmesinde yardımcı olur.
Ölüm meydana geldikten hemen sonra ölüye hiç dokunmadan belediyeye müracaat etmek gereklidir. Ölünün elbiselerinin çıkarılması, pozisyonun değiştirilmesi veya yıkanması halinde ölüm sebebini tespit etmek zorlaşacağından belki de hiç gerekli olmadığı halde hadise adli mercilere intikal edebilir.

 
 
 
 
 

BİR YAKININIZ VEFAT ETTİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER
Evde vefat edenler için:
Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, Alo 188 Cenaze biriminden veya herhangi bir doktordan resmi mühürle ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.
Hazırlanan ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi cenaze işleri şefliğine müracaat edilir. Burada görevliler tarafından defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ve (cenaze başka bir yere nakledilecekse) nakil belgesi hazırlanır. Eğer ölen kişinin nüfus cüzdanı yoksa bu durumda ilçe Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kağıdı örneği getirilerek, işleminizi yaptırabilirsiniz.

Hastanede vefat edenler için:   
Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir.
Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.
Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ve nüfus cüzdanı aslı ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Adli tıp vakaları için: 
Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık vb. ) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.
Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevk etme yetkisi bulunmaktadır.
Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık geçici defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu geçici defin ruhsatını görevli belediye yasal defin ruhsatına çevirir, daha sonra defin işlemleri yapılır.

Günlük defin işlemleri;

  • Cenaze Yıkama
  • Mezar Kazımı
  • Morg Hizmeti
  • İmam Tahsisi

gibi hizmetler,  Büyükşehir belediyemiz tarafından ücretsiz verilmektedir.

Sadece ölümden önce alınacak olan aile mezar yerleri ile kemik nakli ücretlidir.