Birimlerimiz

Adana Büyükşehir Belediyesi

Başkanlık
ZEYDAN KARALAR
Özel Kalem Müdürlüğü
Ejder Mehmet Sıkık
Danışman
Danışman
Danışman
Danışman
Danışman
İsmail Boyraz
Mürüvet Sızlı
Abdulkadir Küreksiz
İpek Sabah Aynal
Uzm. Dr. Rıza Mete
Hukuk Müşavirliği - I.Hukuk Müşavirliği
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Av. Ali Akıncı
Av. Betül Erman
Hatice Ercan
Nevin Eşelioğlu Sezgili
Pelin Haseki
Leyla Kaman
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş
Pınar Kaya Özdiker
Reha Bertan Günay
İç Denetim Birim Başkanlığı
Erkan Artan
Mustafa Baysal
Mehmet İnan
Emel Barış
Ahmet Çil
Mehmet Okşaş

Genel Sekreter - Dr.Ergül Halisçelik

Genel Sekreter Yardımcısı - Av.Türkan Eşli
Genel Sekreter Yardımcısı - Dr. İsmail Güneş
Genel Sekreter Yardımcısı - Gülşen Birgül Ağdemir
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Mezarlıklar Daire Başkanlığı
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Satınalma Daire Başkanlığı
Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

Genel Sekreter Yardımcısı - Av.Türkan Eşli

Fen İşleri Daire Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı
İtfaiye Daire Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı

Genel Sekreter Yardımcısı - Dr. İsmail Güneş

Zabıta Daire Başkanlığı
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Genel Sekreter Yardımcısı - Gülşen Birgül Ağdemir

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Ulaşım Daire Başkanlığı