İş Yeri Ruhsat İşlemleri

Açıklama

 • Eksik evraklarınız web sayfamızdan temin edeceğiniz üst dilekçe örneği ekinde ibraz edilmelidir.
 • Tarafınızca düzenlenecek evraklar yetkili şahıs tarafından ya da noterden vekâletnameli vekil tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Tarafınızca düzenlenecek evrakların işyeri vekili tarafından hazırlanması durumunda üst dilekçe ekine işyeri vekilinin vekâletnamesinin eklenmesi zorunludur.
 • Belgelerin aslı ve fotokopisi getirilmesi halinde, belge fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilerek başvuruda kabul edilir.
 • Posta ve benzeri dağıtım hizmetleri ile başvuru yapılması durumunda hazırladığınız üst dilekçe ekinde belge asılları veya noter onaylı suretleri kabul edilir.

Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı


 1. Birinci Sınıf GSM için Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 2. Birinci Sınıf GSM için Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 3. Akaryakıt Satış ve LPG(Otogaz) İkmal İstasyonları için Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 4. Akaryakıt Satış ve LPG(Otogaz) İkmal İstasyonları için Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 5. Market için Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 6. Market için Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu